.:: salmonberries
Een ontroerende kunstfilm die de cultstatus
geniet van de lesbische subcultuur.
Kotzebue, een Eskimo-weeskind, dat haar naam dankt aan het dorp waar ze gevonden werd, ligt overhoop met zichzelf. Ze is een vrouw maar oogt als een jongen, en ze wil kost wat kost achterhalen wie haar ouders zijn. In het koude Alaska zoekt deze ietwat contactgestoorde eenling voor het eerst toenadering tot een menselijk wezen. De blonde Roswitha die eveneens worstelt met een trauma. Tijdens een vluchtpoging over de Berlijnse muur, zo'n twintig jaar geleden, werd haar man doodgeschoten. Aanvankelijk wijst Roswitha de stuntelinge hofmakerij van Kotzbue af, maar tijdens een terhapeutische trip naar Berlijn, komen de vrouwen in het reine met zichzelf en elkaar. Kotzebue wordt geconfronteerd met haar lesbische en etnische identiteit, terwijl Switha graaft in haar verleden.

Drama - USA 1991